درخواست آموزش

بازدید دوره ای (PIP) - یک روز (رایگان)

عنوان دوره:
بازدید دوره ای محصولات (PIP)
مدت برگزاری: 1 روز – رایگان
محتوای دوره:

این دوره آموزشی حاوي مباحث زير مي باشد:

• آشنایی با قطعات و اجزای تخت های بیمارستانی
• آشنایی با قطعات و اجزای میزهای غذاخوری
• آشنایی با قطعات و اجزای کمدهای کنار تخت بیمار
• آشنایی با محصولات شرکت
• آموزش عملی نحوه انجام موثر بازدید دوره ای محصولات
• آموزش نحوه تکمیل فرم های بازدید دوره ای
• آشنایی با امکانات و روش های تولیدی در گروه شرکت های پیاوار جهت معرفی انواع خدمات پس از فروش

تعمیرات و نگهداری - 2 روز

عنوان دوره:
آموزش نگهداری و تعمیرات
مدت برگزاری: 2 روز
محتوای دوره:

این دوره آموزشی حاوی مباحث زیر می باشد:

• شناخت پارامترها، تعمیر یا تعویض قطعات و اجزای تخت های بیمارستانی
• شناخت پارامترها، تعمیر یا تعویض قطعات و اجزای میزهای غذاخوری
• شناخت پارامترها، تعمیر یا تعویض قطعات و اجزای کمدهای کنار تخت بیمار
• شناخت کامل محصولات شرکت
• آشنایی با پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر کیفیت محصولات
• آموزش عملی نحوه انجام موثر بازدید دوره ای محصولات
• آموزش نحوه تکمیل فرم های بازدید دوره ای
• یادگیری به همراه کارگاه عملی عیب یابی و تعمیر محصولات پیاوار
• آشنایی با امکانات و روش های تولیدی در گروه شرکت های پیاوار جهت معرفی انواع خدمات پس از فروش

اطلاعات بیمارستان
سوال امنیتی
این سوال برای جلوگیری از ارسال هرزنامه پرسیده می شود.
2 + 10 =
لطفا این سوال ساده را حل کنید. مثال: برای 1+3 وارد کنید: 4