فرم استخدام گروه شرکت های پیاوار

اطلاعات فردی
معرف
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت اعتیاد
مهارت های کاری

فرایند کاری شما از قبیل : اداری یا تولیدی , از قبیل : انبار , حسابداری , کنترل مدارک , بایگنی , کنترل کیفیت , ISO , توزیع کالا و یا استفاده از دستگاه هایی مانند Tablet , Bar code reader

سابقه کار
کار شماره یک
کار شماره دو
کار شماره سه

همکار محترم از توجه و صرف وقت شما جهت تکميل اطلاعات در خواستي سپاسگزاريم. جهت ارائه درخواست همکاري با شرکت پياوار , لطفا" فرم فوق را به همراه الصاق مدارک کامل و ارسال نمایید.

پس از بررسي درخواست ارسالي , در صورت دارا بودن شرايط مورد لزوم , از شما جهت مصاحبه حضوري دعوت به عمل خواهد آمد .

به اميد همکاريهاي طولاني در آينده نزديک
مديريت شرکت پياوار