فرم ورود اطلاعات بیمارستان

ورود اطلاعات
اطلاعات بیمارستان / مرکز درمانی

با سلام
احتراما به اطلاع می رساند ، گروه شرکت های پیاوار در راستای ارانه خدمات بهتر و سریعتر ، اقدام به راه اندازی سیستم های نرم افزاری در قسمت خدمات پس از فروش نموده است .
لطفا جهت برخورداری از مزیت های سیستم نرم افزاری و ارائه خدمات پس از فروش ، نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات زیر اقدام نمایید

                                                                                                                                                                                                                                                               با تشکر
                                                                                                                                                                                                                                                   گروه شرکت های پیاوار


ریاست / مدیریت مرکز
تجهیزات پزشکی مرکز
مترون
تدارکات