ابعاد
ابعاد طول×عرض
2310 mm × 1080 mm
ابعاد رویه تخت
2070 mm × 800 mm
ارتفاع
560 mm
ارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت
390mm
زاویه پشتی
85º
زاویه زانویی
35º
شیب سمت پا / شیب سمت سر
----
وزن تخت
102 kg
حداکثر وزن قابل تحمل
250 kg
چرخ ها
125mm
مشخصات سیستم الکتریکی
مشخصات برق ورودی
220V–50Hz, 24V DC
حداکثر توان مصرفی
250 VA
حفاظت جریان الکتریکی
Class I
حفاظت شوک الکتریکی
Type B
سیکل کاری
10%, max. 2 min/18 min
استانداردها
EN 60601-2-52 ISO 13485 ISO 14971