ابعاد
ابعاد طول×عرض
2250 mm × 1010 mm
ابعاد رویه تخت
2000 mm × 810 mm
حداقل و حداکثر ارتفاع
540 mm
ارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت
mm420
زاویه پشتی
78º
زاویه زانویی
30º
وزن تخت
110 kg
حداکثر وزن قابل تحمل
250 kg
چرخ ها
150 mm
مشخصات سیستم الکتریکی
مشخصات برق ورودی
220V–50Hz, 24V DC
حداکثر توان مصرفی
250 VA
حفاظت جریان الکتریکی
Class I
حفاظت شوک الکتریکی
Type B
سیکل کاری
10%, max. 2 min/18 min
رتبه بندی IP
IP 66
استانداردها
EN 60601-2-52 ISO 13485 ISO 14971