درجه اهمیت پارامتر

اطلاعات شخصی
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
طول تخت
عرض تخت
ارتفاع تخت
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
ارتفاع بدساید از سطح فریم
طول بدساید
قفل بدساید
شکل ظاهر بدساید
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
کیفیت قفل چرخ ها
استحکام چرخ ها
ان بودن چرخ ها
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
عملکرد کنترل مخصوص بیمار
عملکرد کنترل مخصوص پرستار
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
باطری اضطراری تخت
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
پوزیشن های تخت
زوایای پوزیشن های تخت
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
شکل ظاهری سرتخت
استحکام سرتخت
استحکام پایه سر تخت
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
استحکام رویه های تخت
قابلیت شستشو
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
عملکرد جک
استحکام جک
شکل ظاهری جک
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
پایه سرم
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه سرم
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
مانکی بار
دار حلقه
تراکشن
جاکپسولی
ضربه گیر تخت
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
ظاهر کلی تخت
کیفیت رنگ تخت
تناسب رنگ تخت
قابلیت شستشوی محصولات
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
ابعاد کمد
شکل ظاهری کمد
استحکام کمد
استحکام چرخ کمد
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
شکل ظاهری میز غذا خوری
استحکام میز غذاخوری
رویه میز غذا خوری
قابلیت شستشو
قابلیت تنظیم ارتفاع میز غذاخوری
ابعاد میز غذا خوری
کیفیت چرخ میزغذاخوری
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
نحوه انجام خدمات پس از فروش
نحوه برخورد پرسنل خدمات پس از فروش
مدت انتظار انجام خدمات پس از فروش
آموزش هنگام نصب
خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
کیفیت کاربردی دفترچه راهنما
کاتالوگ
قیمت
نحوه پاسخگویی پرسنل شرکت
نحوه بررسی شکایات
نحوه ارتباط با شرکت