گواهینامه‌ها

استاندارد در کشور ایران اولین مرحله جهت تولید تجهیزات پزشکی کسب مجوز پروانه ساخت وسیله پزشکی از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد.شرایط تولید خوب (GMP) و رعایت تمام نکات ایمنی و کیفی از شرایط کسب پروانه ساخت وسیله پزشکی می باشند.
شرکت پیاوار دارنده استاندارد های ISO 13485 و ISO 9001 است.
 ISO 9001 استاندارد مدیریت کیفیت و ISO 13485 استاندارد مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی است. تنها شرکت هایی قادر به کسب این گواهی نامه ها هستند که محصولات خود را از نظر کیفیت و ایمنی در تمامی مراحل از طراحی، تولید، ...تا انهدام مورد ارزیابی قرار داده و هیچ گونه مغایرتی با بند های استاندارد تعریف شده نداشته باشند.
این گواهینامه ها، موجب اطمینان مصرف کننده و کاربر، به محصول مورد نظر، از لحاظ ایمنی و کیفی می گردد.
پیاوار دارنده نشان CE نیز می باشد. CE  در حقیقت مجوز ورود تولیدات کشورهای مختلف از تمام دنیا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
اخذ این نشان بیانگر آن است که محصولات پیاوار از لحاظ ایمنی و کیفیت در سطح محصولات اروپایی هستند.

گواهینامه‌ها

 • گواهینامه 2
 • گواهینامه‌ 6
 • گواهینامه‌ 5
 • گواهینامه 3
 • گواهینامه CCU/ICU
 • گواهینامه 25000E
 • گواهینامه 8000
 • گواهینامه 25000H
 • گواهینامه 25000M
 • کواهینامه PICU 1020
 • گواهینامه ISO 9001:2015
 • گواهینامه ISO 13485:2003