خدمات پس از فروش

اطلاعات شخصی
تخت ICU/CCU, P.ICU
تخت بستري
برانكارد
كمد كنار تخت
میز غذا خوري
لوازم جانبی
پايه سرم
دارحلقه ارتوپدی
مانكي بار
سوال امنیتی
این سوال برای جلوگیری از ارسال هرزنامه پرسیده می شود.
14 + 2 =
لطفا این سوال ساده را حل کنید. مثال: برای 1+3 وارد کنید: 4