ابعاد
ابعاد طول×عرض
2000mm L x 970mm W
ابعاد رویه تخت
1730mm L x 810mm W
حداقل / حداکثر ارتفاع
820mm
ارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت
630mm
زاویه پشتی
80º
زاویه زانویی
26º
شیب سمت پا / شیب سمت سر
...
وزن تخت
حداکثر وزن قابل تحمل
250 kg
چرخ ها
150mm
مشخصات سیستم الکتریکی
مشخصات برق ورودی
220V–50Hz, 24V DC
حداکثر توان مصرفی
550 Watt
حفاظت جریان الکتریکی
Class I
حفاظت شوک الکتریکی
Type B
سیکل کاری
10%, max. 2 min/18 min
استانداردها
EN 60601-2-52 ISO 13485 ISO 14971