ابعاد
ابعاد طول×عرض
2250mm L x 1010mm W
ابعاد رویه تخت
2000mm L x 810mm W
حداقل ارتفاع
540 mm
ارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت
420 mm
زاویه پشتی
78º
زاویه زانویی
30º
وزن تخت
87 kg
حداکثر وزن قابل تحمل
250 kg
چرخ ها
150 mm
استانداردها
EN 60601-2-52 ISO 13485 ISO 14971